Enveiskjørt rv. 83 mot nord

Starttid: 24.06.2023 00:00

Beregnet sluttid: 22.08.2023 00:00

Veiarbeid gir kun plass til nordgående trafikk på rv. 83 mellom rundkjøringene i Harstadbotn og Seljestad. Sørgående trafikk har omkjøringsvei om Seljestadveien

Enveiskjøringen gjør at modulvogntog ikke kan kjøre rv. 83 i sørgående retning. Modulvogntog kan ikke benytte Seljestadveien som omkjøringsvei.