Kongsveien: Stengt

Starttid: 01.05.2024 00:00

Beregnet sluttid: 22.08.2024 00:00

Kongsveien er stengt for gjennomkjøring mellom krysset Kongsveien/ fv. 7750 og Kongsveien/ Steinveien