Kort stans på rv. 83 i Kanebogen

Starttid: 05.01.2023 11:00

Beregnet sluttid: 05.01.2023 13:00

Det skal sprenges en prøvesalve i bergskjæringa i Kanebogen. Det kan bli korte stans i trafikken på inntil 20 minutter.