Kort stans på rv. 83 ifb. med sprengning

Starttid: 09.01.2023 12:00

Beregnet sluttid: 09.01.2023 14:30

Det skal sprenges i fjellskjæringa i Kanebogen. Trafikken stoppes i noen minutter i forbindelse med sprengningen.

Tidspunkt er satt til 13.45, men kan avvike med inntil 20 minutter.