Kort stengning Rv 83 – Harstadbotn – Verkstedveien

Starttid: 12.10.2022 20:00

Beregnet sluttid: 12.10.2022 21:30

Kontroll av anleggsområdet langs rv.83.

Kort stengning inntil 20 min i tidsrommet 20:00 til 21:30. Omkjøringsvei er Seljestadveien.