Korte stenginger på rv. 83

Starttid: 18.08.2023 11:00

Beregnet sluttid: 18.08.2023 13:00

Entreprenøren må stenge for nordgående trafikk i korte perioder på inntil 20 minutter fredag 18. august. Det forberedes til åpning av begge kjøreretninger.

Det stenges for nordgående trafikk fra rundkjøring i Harstadbotn. Omkjøringsvei blir Seljestadveien.