Omkjøring om Seljestad for nord- og sørgående trafikk på rv. 83

Starttid: 20.07.2023 09:30

Beregnet sluttid: 12.08.2023 14:00

Rv. 83 gjennom Lokket stenges for gjennomkjøring hverdager kl. 09.30 – 14.00 fra 20. juli til 12. august. Lørdager er Lokket stengt kl. 07.00 – 14.00. Utenom nevnte tidsrom er riksveien åpen for nordgående trafikk.

Omkjøringsvei er Seljestadveien, som allerede er omkjøringsvei for all sørgående trafikk i sommer.