Omvei for myke trafikanter og transport til sommer-SFO

Starttid: 29.06.2022 00:00

Beregnet sluttid: 16.07.2022 00:00

Myke trafikanter må gå en omvei via Kanebogen skole når Steinveien stenges totalt for all trafikk et lite stykke i starten av juli. 

Bildet viser gangtrasé når Steinveien stenges.
Slik blir gangtraseen når Steinveien stenges. Foto: Øivind Arvola

Det pågår byggearbeider i Steinveien, blant annet rett nedenfor Kanebogen skole. Det medfører en midlertidig omlegging av trasé for all trafikk i perioden  29.juni – 15.juli.

Det skal lages dype grøfter for vann og avløp samt at det samtidig vil pågå transport av boligmoduler til prosjekt Tanåsen gjennom Olderveien. Dette medfører en midlertidig stenging av Steinveien. Det er først og fremst sikkerhet for myke trafikanter som er bakgrunn for den midlertidige stengningen.

Ferdsel langs Steinveien stenges altså for alle trafikantgrupper mellom A og B i tiden 29.juni – 15.juli (se skissen).
Ferdsel langs Steinveien stenges altså for alle trafikantgrupper mellom A og B i tiden 29.juni – 15.juli (se skissen).

Ferdsel langs Steinveien stenges altså for alle trafikantgrupper mellom A og B i tiden 29.juni – 15.juli (se skissen).

Midlertidig trasé for myke trafikanter

Myke trafikanter må i denne perioden til å følge grønn trasé på kartet – fra Sangerhuset (C ), opp forbi skolen, videre over skøytebanen og ned til Steinveien utenfor arbeidsområdet.
Det vil være fremkommelig til berørte eiendommer langs Steinveien.

Sommer-SFO ved Kanebogen skole

Byggearbeidene i Steinveien setter også noen midlertidige begrensninger for vanlig atkomst til skolen. Foreldre som bringer sine barn med bil til skolen, kan ved levering og henting midlertidig parkere ved Sangerhuset . I den grad kapasitet for parkering ikke strekker til for lærere, så kan disse parkere langs Løkkeveien opp til skolen (se skissen).