Rv. 83: Kort omkjøring for sørgående trafikk

Starttid: 09.01.2024 17:00

Beregnet sluttid: 09.01.2024 20:00

Det blir en kortere omkjøringsperiode for sørgående trafikk på rv. 83 mellom Harstadbotn og Seljestadbukta bru tirsdag kveld. Omkjøring via Seljestadveien.

Nordgående trafikk kan kjøre rv. 83 som før, men med sideforskyving av trafikken etter Lokket.