Rv. 83: Omkjøring Harstadbotn – Seljestad

Starttid: 18.01.2024 06:00

Beregnet sluttid: 19.01.2024 23:00

Torsdag 18. og fredag 19. januar blir det omkjøring på rv. 83 mellom Harstadbotn og Seljestad.

Nordgående trafikk kan kjøre rv. 83 gjennom Lokket, og derfra ledes trafikken om Sjøkanten senter.

Sørgående trafikk må kjøre om Seljestadveien. Det er åpent for å kjøre opp ved Byskillet eller via Bårnakkveien.