Rv. 83: Verkstedveien – Margrethe Jørgensens vei

Starttid: 21.06.2024 20:00

Beregnet sluttid: 17.07.2024 20:00

Stengt for trafikk i begge retninger på riksvei 83 mellom Verkstedveien og Margrethe Jørgensens vei.

Nordgående trafikk på rv. 83 kan kjøre som normalt fram til Verkstedveien. Her blir det omkjøring ned Verkstedveien og om Sjøkanten senter til rundkjøring i Margrethe Jørgensens vei.

Sørgående trafikk på rv. 83 mellom Margrethe Jørgensens vei og Harstadbotn må kjøre om Seljestadveien. Enten fra Byskillet eller fra krysset Bårnakkveien/ Seljestadveien.