Seljestad: Kort stenging på rv. 83

Starttid: 17.11.2023 17:00

Beregnet sluttid: 17.11.2023 00:00

Fredag kveld, 17. november, blir det en kort stenging av sørgående felt på rv. 83 mellom rundkjøring Margrethe Jørgensens vei og rundkjøring ved Seljestadbukta bru.

Forventet arbeid- og stengetid er ca. halv time fra ca kl 23.00.

Det stenges for å fjerne kantstein som igjen vil gi bedre brøyting av snø.