Sprenging i fjellskjæring – Kanebogen

Starttid: 09.02.2023 17:00

Beregnet sluttid: 09.02.2023 20:00

Entreprenøren skal sprenge en større salve i Kanebogen. Dette medfører dirigering og stans av trafikken på rv. 83.

Fra 17:30 er det ett felt åpent, der trafikken dirigeres igjennom fra begge sider.

Fra 18:30 blir det stans i inntil 20 minutter. Fra ca. 18:50 blir det igjen ett felt åpent for gjennomkjøring med dirigering fra begge sider.

Når arbeidet er avsluttet for kvelden er veien åpen igjen som normalt.

Det er mulig å kjøre om via Rødbergveien og Kongsveien.