Sprenging i fjellskjæring

Starttid: 16.02.2023 16:00

Beregnet sluttid: 16.02.2023 21:00

Det skal sprenges på siden av veien. Trafikken på rv. 83 vil dirigeres fra kl 17.30 om Kongsveien og Rødbergveien i forbindelse med fjerning av tungsikring.