Stenger deler av Steinveien for gjennomgangstrafikk

Starttid: 06.06.2023 00:00

Beregnet sluttid: 07.06.2023 00:00

Nordligste del av Steinveien stenges for gjennomgangstrafikk av alle kjøretøy fra onsdag morgen 7. juni kl.07:00 og fram til 7. juli.

Begrensningen skyldes etablering av mur på stedet. Det blir lagt til rette for at myke trafikanter kan passere som tidligere.

Kjøring til eiendommene i Steinveien må derfor skje enten nord for – eller sør for arbeidsområdet.

Buss vil trafikkere Grønnebakkan fra Kongsveien og opp Steinveien. Det henvises til rutetider på fylkestrafikk.no/trafikkmeldinger