Stenging av Kongsveien 1

Starttid: 14.08.2023 00:00

Beregnet sluttid: 15.10.2023 00:00

Kongsveien stenges mellom Autoveien til krysset Mercurveien/ Kongsveien i forbindelse med arbeider på Kongsveien.

Myke trafikanter kan benytte Steinveien og Bjørnhiveien for å komme seg til og fra Kongsveien.