Uhell i forbindelse med sprenging 

Sprenging ved Lokket: Bildet er tatt før sprenging på venstre side av rv. 83. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

I forbindelse med dagens annonserte sprenging langs rv. 83 ved Lokket kom det stein inn på nærliggende eiendom. Uhellet førte til mindre materielle skader, og følges opp av Statens vegvesen og entreprenør i henhold til prosedyre for dette.   

Sprengningen ble gjort for å fjerne berg langs riksveien for å få plass til gang- og sykkelveg. I det salven gikk av, kom det steinsprut inn på nærliggende eiendom på motsatt side av riksveien. Dette gikk gjennom den gamle støyskjermen på toppen av betongmuren og videre inn i hagen. 

Hendelsen har blitt klassifisert som en K4-hendelse. Betegnelsen K4 brukes om hendelser med potensiale for større materielle og miljømessige skader eller alvorlig personskade. I dette tilfellet er utfallet kun mindre materielle skader.  

– Videre oppfølging av hendelsen er at vi og entreprenøren gjennomgår hendelsen i morgen, og vi tar så saken videre i egen organisasjon etter dette. Hensikten er å kartlegge hendelsesforløpet og konsekvensene av hendelsen. Dette gjøres av Statens vegvesen i samarbeid med entreprenøren, sier prosjektleder Geir Hartz Jørgensen

Hensikten med prosedyren er å sørge for at Statens vegvesen lærer av hendelser som dette, og dokumentere hva som kunne vært gjort annerledes slik at det ikke skjer igjen.  

For mer informasjon kan prosjektleder kontaktes 

Geir Hartz Jørgensen 

Geir.joergensen@vegvesen.no | 905 24 001 

Oppdatert: 11. juli 2024