Rv. 83 torsdag: Stengt mellom Harstadbotn og Verkstedveien

Nord for Lokket på rv. 83. Her skal det sprenges slik at det blir plass til gang- og sykkelvei parallelt med rv. 83. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

I forbindelse med sprengingarbeid nord for Lokket ved rv. 83, blir veien stengt for trafikk mellom klokken 10 – 14, torsdag 11. juli.

Mens veien er stengt blir Seljestadveien omkjøringsvei for både nordgående og sørgående trafikk på rv. 83.

Oppdatert: 9. juli 2024