Uvanlig syn i Harstad

Stoppskilt i Kongsveien.

I Kongsveien er det nå skiltet med et uvanlig skilt.

For kjørende langs Kongsveien mot Seljestadveien er det nå satt opp det som sannsynligvis er Harstads eneste stoppskilt. Skiltet betyr at kjørende skal stanse helt opp før kjøring inn på kryssende veg.

I skiltforskriften er det beskrevet slik:

«Skiltet angir at kjørende skal stanse helt før kjøring inn på kryssende veg eller før kryssing av planovergang, og at den kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende veg eller at den kjørende skal gi fri veg for sporvogn og jernbanetog på kryssende planovergang.
Stansen skal skje foran og inntil stopplinje, eller dersom stopplinje mangler, så nær den kryssende veg som mulig.»

Harstadpakken oppfordrer til å følge med på, og rette seg etter gjeldende skilting.

Oppdatert: 21. september 2022