Delte ut pris for viktig HMS-arbeid

Vinnere sammen med representanter fra Statens vegvesen.
Fra venstre: Byggeleder Ole Sollid, Andreas Ødegårdstuen, Morten Balstad og SHA-rådgiver Siw Schultz Gabrielsen. Foto: Martin Haagensen

Det skal være trygt å jobbe på anleggene til Harstadpakken. For å oppmuntre og sette søkelys på det viktige HMS-arbeidet delte Harstadpakken i dag ut egen HMS-pris.

Arbeid med HMS, eller helse, miljø og sikkerhet, foregår på alle arbeidsplasser. Det handler blant annet om et trygt og godt psykisk og fysisk arbeidsmiljø.

– Kort oppsummert kan det sies at HMS handler om å bry seg om hverandre, sier SHA-rådgiver i Harstadpakken Siw Schultz Gabrielsen.

Arbeid med HMS angår alle og pågår kontinuerlig, og i dag handlet det om å oppmuntre og berømme de som har gjort et godt stykke arbeid så langt i prosjektet. Det ble nominert kandidater blant de som jobber ute på anlegget. De var såpass jevngode at resultatet ble uavgjort og dermed to vinnere.

Vinnere denne gang ble Morten Balstad og Andreas Ødegårdstuen fra entreprenør Anlegg Øst. Begge fikk heder og ære, diplom, harstadpakken kopp, hodelykt og gullhjelm som premie.

Siden Harstadpakkens oppstart har det ikke vært noen alvorlige skader. I nåværende anleggsperiode har det vært en mindre skade der vedkommende måtte sy to sting i en finger.

HMS-prisen deles ut to ganger i året, og nomineres blant de som jobber ute på anlegget med praktisk utføring.

Gullhjelmen har nok mest symbolsk verdi og er ikke godkjent for bruk på anlegget. Vinnere Andreas Ødegårdstuen og Morten Balstad fra Anlegg Øst Entreprenør. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen
Oppdatert: 18. januar 2023