Harstadpakken inngår avtale med Harstadbygg om støytiltak på boliger

Vipps så var det signert: F.v: Martin Mathisen, prosjektleder i Harstadbygg og Geir Hartz Jørgesen, prosjektleder i Harstadpakken har signert avtale om arbeider for støyisolering av boliger. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Statens vegvesen har signert avtale med den lokale entreprenøren Harstadbygg om arbeid for støytiltak på boliger langs rv. 83. Over 40 hus skal støyisoleres for trafikkstøy som en del av riksveiprosjektet i Harstadpakken.  

– Selv om Harstadpakken først og fremst handler om tiltak for bilister, syklende og gående så har vi også et ansvar for de som bor langs veien. I riksveiprosjektet har vi kartlagt området mellom Margrethe Jørgensens vei til Kanebogen for hvilke boliger som blir påvirket av støy og i hvilken grad de har rett på støyisolerende tiltak, sier prosjektleder i Harstadpakken Geir Hartz Jørgensen

Støyisolerer helt til 2040

I prosjektet er det tatt høyde for forventet støyutvikling fram mot år 2040. Boliger som ligger innenfor visse desibelnivå av lyd som kommer fra riksveien får tilbud om støyisolering slik at lydforholdene innendørs kommer ned under grenseverdiene for støy.

– Det er varierende grad av tiltak ut fra hvor støyutsatt boligene er. Noen må få mer omfattende tiltak enn andre for å ha et støynivå innendørs som ikke kommer over grenseverdier som er satt for denne type prosjekter, sier byggeleder for prosjektet Einar Breines.

Inngår avtale om støytiltak: F.v: Byggeleder Einar Breines i Statens vegvesen, prosjektleder Martin Mathisen i Harstadbygg, prosjektleder i Harstadpakken Geir Hartz Jørgensen og Tom-Erik Larsen, prosjektleder i Harstadbygg. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen.

Mindre, men viktig prosjekt

– Det er jo ikke det største delprosjektet i Harstadpakken, men vi tenker likevel at dette er et viktig prosjekt. De som blir berørt av støyen merker jo det, og det at vi skal inn i stua til boligeiere for å gjøre arbeider er det viktig at vi gjør på en god måte, sier Jørgensen.

­– Det er veldig bra at det offentlige kan bidra med arbeid for byggebransjen. På dette prosjektet ser vi for oss at vi blir opptil åtte personer i arbeid. Nå skal vi legge en plan for fremdriften før vi kontakter huseierne slik at vi kan begynne arbeidet inn mot sommeren, sier prosjektleder i Harstadbygg Martin Mathisen

Arbeidet er beregnet å starte medio mai med drift gjennom sommeren og høsten.  Inn mot vinteren vil aktiviteten gå noe ned.

Oppdatert: 19. mars 2024