Riksveiprosjektet åpner over et år før tiden

F.v: Prosjektleder Geir Hartz Jørgensen, prosjektleder Roy Løkken og byggeleder Ole Sollid. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Byggherre Statens vegvesen og entreprenør Anlegg Øst har blitt enige om å fremskynde sluttfristen for prosjektet Kanebogen – Margrethe Jørgensens vei langs rv. 83. Prosjektet som egentlig var planlagt ferdigstilt 17. september 2025 skal nå være ferdig til skolestart i 2024.

– Dette er gledelig for mange, særlig de ulike trafikantgruppene som vil nyte godt av dette. Syklende og gående får ta i bruk flott ny trasé med moderne og trygge løsninger, og bilistene vil få et år mindre med stenginger og omkjøringer, sier prosjektleder Geir Hartz Jørgensen

Entreprenør Anlegg Øst har siden våren 2022 holdt på langs rv. 83 i Harstad.

– Vi er glade for å kunne formidle at vi ligger godt an, også håper vi på forståelse for at det blir perioder i sommer med mye arbeid, sier prosjektleder Roy Løkken i Anlegg Øst.

Intensiv periode starter etter påske

– For å komme i mål blir det jobbing på flere steder samtidig. På den ene siden vil det merkes for byens trafikanter at det jobbes flere steder i anleggsområdet i tiden fremover. Samtidig slipper man jo unna med at de samme trafikkomleggingene, stenginger og slikt ikke blir fordelt utover hele året, forteller Løkken i Anlegg Øst.

– Anlegg Øst har hatt god fremdrift helt siden oppstart. Det vil merkes at det er mye aktivitet også fremover. Selv om det blir en intensiv arbeidsperiode så er arbeidstid på anlegget fra syv til syv, mandag til og med lørdag. I enkelte perioder eller situasjoner kan det bli arbeider utover dette, sier prosjektleder Jørgensen

Slik er trafikkavviklingen planlagt

På samme måte som i 2023 vil det i 2024 merkes ekstra godt i skoleferien at trafikken legges om. Når skoleferien starter, blir det en 14-dagers periode der rv. 83 stenges helt mellom rundkjøringa på Seljestad og Verkstedveien. Dette for å fullføre adkomst inn og ut av rundkjøringa. Samtidig stenges Bårnakkveien inn fra rv. 83.

– Bårnakkveien skal få fortau. For å minimere ulempene for butikkene her har vi gjort om på planen slik at dette tas samtidig som stenging på riksveien, forteller prosjektleder Løkken. Tilgang til næringsaktørene i området blir via Seljestadveien og ned Bårnakkveien.

Det vil foregå asfaltering langs hele området i perioder fra mai/ juni og fram til ferdigstillelse.

Gjennom hele skoleferien vil det kun være trafikk i en kjøreretning på riksveien mellom Harstadbotn og Seljestad. Den andre kjøreretningen vil få omkjøring om Seljestadveien.

Samtidig som Statens vegvesens arbeider går på riksveien skal Troms fylkeskommune starte sitt prosjekt i Kongsveien. Kongsveien vil derfor være helt stengt for gjennomkjøring mellom krysset Steinveien/ Kongsveien og krysset i Harstadbotn ned mot riksveien, ved den gamle rørleggerbutikken, i en periode i mai/ juni.

Byggherre Troms fylkeskommune vil informere nærmere om denne stengingen.

Oppfordrer til å sykle, gå eller kjøre kollektivt

– Som ved tidligere stenginger ser vi at jo flere som kan velge alternativ transport som å sykle, gå, ta buss eller kjøre til andre tider, jo bedre blir det for de som må bruke bilen. Vi oppfordrer derfor flest mulig til å gjøre dette. Særlig på vår og sommer kan det fort være raskere å sykle enn å kjøre i rushtida, sier prosjektleder Jørgensen

Selv om Kongsveien stenges for biltrafikk, vil det være mulig å sykle og gå på gang- og sykkelveien som går parallelt på oversiden av Kongsveien.

Vei 1 går på bildet ned til venstre fra rundkjøringa og mot Sjøkanten senter. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vei 1 åpner først

Den første delen av det nye anlegget som åpner vil passende nok være Vei 1 som åpner medio juli. Vei 1 går som den fjerde armen fra rundkjøringa på Seljestad ned mot Sjøkanten. Fra Vei 1 vil det også bli ny adkomst til Sjøkanten legesenter og Circle K. Når denne er åpnet stenges Verkstedveien for biltrafikk.

Resten av anlegget skal være åpent og klar til bruk til skolestart i 2024.

Oppdatert: 19. mars 2024