Reduserer farten gjennom kulverten i Mercurveien

Her blir det 30 km/t og fartshump. Vikeplikten fortsetter for de som kommer fra motsatt side. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Fra i kveld blir det gjort fartsreduserende tiltak for trafikken gjennom kulverten. Det blir 30 km/t og fartshump på ene siden.

Endringen vil skje fra i kveld, 19. april. Det skal bygges brureis for støping av Russevika bru. Dette arbeidet kommer svært nærme veien, og det vurderes som nødvendig med fartsreduserende tiltak av hensyn til sikkerheten.

Stengt først ett døgn, så en uke

Mandag 24. april til tirsdag 25. april vil det bli helt stengt for gjennomgangstrafikk, før det åpner med et kjørefelt i en kortere periode på noen dager. Veien blir så stengt igjen i opptil uke en gang mellom 27. april til 2. mai. Usikkerheten i tidspunkt skyldes avhengigheter i leveranser til oppføring av brureisen. Harstadpakken informerer på nettsidene sine før dette skjer.

Bussen gjør endringer

I perioden 17. april og inntil videre betjenes ikke busstoppene på strekningen. Les mer om dette på Fylkestrafikk sine nettsider:

Omkjøring for linje 10 og 15 i Harstad

Disse rutene betjenes ikke av rute 10 og 15. Illustrasjon: Fylkestrafikk
Oppdatert: 20. april 2023