Skarveien-prosjektert har startet opp

Harstadpakkefortauet starter der gang- og sykkelvei stopper ved nederste atkomst til «Trillingen». Fortauet som vi skal bygge vises med rosa og følger Skarveien opp til kryss med Bjørnebåsen og følger et stykke inn mot stengebommen nedenfor barnehagen. Det blir videre nytt fortau helt inn i parkeringsområdet til Folkeparken.

Det blir ny LED belysning og det skal bygges 4 nye busstopp hvorav ett med leskur (Bjørnebåsen retning sentrum). – For øvrig skal det oppgraderes en vanntrasé fra kryss Skarveien/Bjørnebåsen og over unnarennet til Skiklubben (hoppklubben) fram til snuhammeren innerst i Kveldteigen. Denne traséen skal midlertidig benyttes til kjørevei herunder buss i første del av prosjektet.

Vi legger opp til smidige løsninger for publikum til og fra Folkeparken.

Det lokale entreprenørfirmaet Brødrene Killi AS fikk kontrakten i konkurranse med åtte øvrige tilbydere. – Byggestart rett over påske og ferdigstilles høsten 2023.

Oppdatert: 25. april 2023