Stenger Hvedings gate grunnet gravearbeid

Fra mandag 10 oktober stenges Hvedings gate mellom Storgata og Hans Egedes gate i Harstad sentrum.

Bildet viser stengte veier og omkjøringsveier i forbindelse med stenging av Hvedings gate.
Rød strek: stengte veier, grønn: anbefalt omkjøring, lilla strek: omkjøring sentrum (unngå dersom du ikke skal til sentrum)

Hvorfor

Det skal legges nytt vann- og avløpssystem til Hvedingkvartalet, og dette må gjøres nå for at arbeidene med selve kvartalet ikke skal stoppe opp. 

Jobben i Hvedings gate vil vare i et par måneder. Stengingen skjer parallelt med at deler av Fjordgata er stengt i forbindelse med oppføringen av Byhagen Larsneset, og arbeidene på riksveien i regi av Harstadpakken. 

Parkering

Det vil være fullt mulig å parkere som normalt lags Storgata og på Busstorget. Det er noen parkeringsplasser langs deler av Hvedings gate som vil være indisponibel i perioden. Det skal jobbes med hvordan varelevering og parkering i nedre del av Hans Egedes gate skal ivaretas. 

Åpner for gjennomkjøring

Fjordgata, utenfor Byhagen Larsneset, skal etter planen åpnes igjen for gjennomgangstrafikk fra 1. november, så det vil bli tre uker med noe større ulemper for bilister i sentrum, spesielt de som skal tvers gjennom sentrum.  

Anbefalinger

Vi har derfor følgende anbefaling:

  • Ta buss
  • Kompiskjøring eller kjør sammen med naboen
  • Unngå kjøring i rushtiden, særlig ettermiddag 14:30-16:30
  • Vær tålmodig
  • Dersom man ikke skal til sentrum, benytt omkjøring Åsveien, St Olavs gate og Seljestadveien (grønn rute)
  • Seljestadveien og  St Olavs gate er åpen i begge retninger

Vi beklager all den ulempe dette medfører for bilister, og gleder oss til arbeidene er ferdige. 

Oppdatert: 11. oktober 2022