Stengt undergang for gående og syklende

Starttid: 16.12.2022 12:00

Beregnet sluttid: 31.12.2022 00:00

Undergangen rv. 83 stenges fredag i forbindelse med gravearbeider. Alternativ rute skiltes og følger trasé som vist på illustrasjon over.

Les mer her: Stenger undergangen under rv. 83