Vegarbeid rv. 83

Starttid: 17.06.2022 00:00

Beregnet sluttid: 30.09.2022 00:00

I Harstadbotn er kjøretrafikken lagt til en midlertidig omkjøringsveg sørvest for eksisterende riksveg.

Hensikten er å gi plass til bygging av rundkjøring i Harstadbotn, samt utskifting av vannrør gjennom riksvegen.  

Vær oppmerksom på saktegående trafikk. Hvis mulig; unngå rushtiden, eller bruk alternative transportformer.

Bilde som viser midlertidig omkjøringsveg i Harstadbotn.
Midlertidig omkjøringsveg i Harstadbotn.

Merk at sluttiden er usikker og kan bli endret.